Лепене на тапети Цени

Поради огромното разнообразие на видове тапети и различните технологии използвани при тяхното лепене, цените на услугата лепене на тапети варират. Освен вида на тапета значение за цената на лепенето на тапети има и основата върху която се полагат. Върху цената влияе и сложността на полагане предизвикана от ъгли, скосявания и други особенности на стените , които затрудняват лепенето.

Конкретна оферта може да получите след оглед на място, свържете се с нас по един от следните начини:

тел. 0896246845- Красимир Райков,

email: [email protected]

facebook: Лепене на Тапети

 Услуга                                                                                                                                    
Цена
 Лепене на тапети без напасване 4,50 лв./м2 – 6,50 лв./м2
 Лепене на тапети с напасване 5,00 лв./м2 – 8,00 лв./м2
 Сваляне на тапети 1,50 лв./м2 -3,00 лв./м2
 Лепене на фототапети, цена според броят на частите му 50 лв.– 150 лв.
 Поставяне на корнизи ( в зависимост от широчината) 4,00 лв./м – 15,00 лв./м